SSŘIP je neziskovou zájmovou profesní společností podniků i jednotlivců. Předmětem její činnosti je výměna a šíření progresivních domácích i mezinárodních zkušeností, zprostředkovávání kontaktů se světovým profesním a podnikatelským společenstvím.

Společnost zahájila svou činnost v roce 1991.

 

Ondrej Landa 

PhDr. Ing. Ondřej Landa, PhD
předseda společnosti

 

Login