Kontakt

   Minimalizovat

SPOLEČNOST PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ,
INOVACE A PODNIKATELSTVÍ

   
  Kontaktní adresa:

Opletalova 57
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 419 726
fax: +420 221 419 712

mobil: +420 606 609 427

e-mail: ssrip@ssrip.cz
web: www.ssrip.cz

IČO: 1588 7898
DIČ: CZ - 1588 7898
Bank. spoj.: KB a.s. Praha 6 č.ú.: 368 758 0227/0100

 

 

 

Mapa

   Minimalizovat
Login